Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVADESA:

A efecte del previst en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal PERE COMAS BUIXEDA d’ara endavant, (ELECTRONICA COMAS), amb NIF:
77902433F informa a l’Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el
R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els quals les seves dades queden
incorporats i són tractades amb la finalitat de prestar-li els serveis sol·licitats i enviar-li la
informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIO I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL:

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els
serveis prestats per (ELECTRONICA COMAS). Així mateix, el no facilitar les dades personals
sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de
subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

D’acord a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s’obtinguin com a conseqüència del
seu enviament de dades personals, seran incorporats a un fitxer titularitat de (ELECTRONICA
COMAS) amb domicili Avda. Sant Narcís, 124 Baixos – 17005 – GIRONA – GIRONA, tenint
implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L’Usuari que envia la informació a (ELECTRONICA COMAS) és l’únic responsable de la veracitat i
correcció de les dades incloses, exonerant-se (ELECTRONICA COMAS) de qualsevol
responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les
dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari
accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

preload preload preload