Preus

Cap de setmana(de divendres a partir 18h  fins diumenge a les 18h)

Temporada única 600 €, IVA inclòs

Setmana Completa
(de divendres a partir 18h  fins divendres a les 12h)

Temporada única 1.800 €, IVA inclòs

15 dies

Temporada única 3.600 €, IVA inclòs

preload preload preload